Algemene behandeling

Afhankelijk van de ernst van de diabetes en de diagnose diabetes type 1 of 2 wordt er een behandelplan ingezet. Dat is een algemene behandeling. Mody / Lada wordt over het algemeen pas in een later stadium vastgesteld als de gebruikelijke behandeling geen resultaat oplevert en vraagt een specifieke behandeling.

Belangrijkste onderdelen van de diabeteszorg zijn
  • Controle van de bloedsuikers, de HbA1c
  • Controle op schade door de diabetes op ogen
  • Controle van de zenuwen in de voeten
  • Controle op wondjes aan de voeten
  • Gewicht
  • Bloeddruk
HbA1c

Het HbA1c is een gemiddelde waarde van de bloedglucosespiegel over de afgelopen 2 à 3 maanden. Voorheen was het HbA1c een percentage, nu een getal uitgedrukt in mmol/mol. Bloedglucose wordt in de volksmond ook wel bloedsuiker genoemd.

De HbA1c-waarde is niet hetzelfde als de bloedglucosewaarde die je zelf meet met een bloedglucosemeter. De laatste is een bloedsuiker van dat moment. Niet ieder persoon met diabetes heeft recht op de vergoeding van een bloedglucosemeter en de benodigde strips en prikkers door de zorgverzekering. Over het algemeen geldt dat een meter en de toebehoren alleen worden vergoed bij diabetes type 1 en bij diabetes type 2 als er insuline gebruikt wordt of op speciaal verzoek.

Je begrijpt dat e.e.a. afhangt van de zorgverzekering. Het loont zeker de moeite om te onderzoeken welke zorgverzekeringen zeg maar ‘diabetes vriendelijk’ zijn.

1x per jaar vindt er uitgebreid bloedonderzoek plaats, waarbij gekeken wordt naar cholesterol, werking van de nieren, lever en hart.

Controle op schade aan de ogen

Een oogarts controleert het netvlies van de ogen op bloedingen. Deze veroorzaken schade aan het netvlies en waar het netvlies is beschadigd kan deze geen signalen doorgeven aan de hersenen, die de signalen omzetten naar plaatjes. Deze controle vind over het algemeen 1x per 2 of 3 jaar plaats. Een goede opticien kan ook deze controle uitvoeren in een iets minder uitgebreide vorm.

Controle van de zenuwen in de voeten

De diabetesverpleegkundige zal 1x per jaar controleren of de zenuwen in de voeten goed functioneren. Het is bekend dat diabetes de zenuwen kan beschadigen in o.a. voeten en handen.

Controle op wondjes aan de voeten

Dat is iets wat ieder mens met diabetes vaak moet doen, zeker als uit de hiervoor genoemde controle is gebleken dat er plekken in de voeten zijn waar minder gevoel zit. Het is raadzaam de voeten te laten verzorgen door een pedicure met een diabetische voet erkenning. Dat zijn pedicures die extra hebben geleerd om voeten van mensen met diabetes te verzorgen, zij hebben een aantekening Diabetische Voet.  Zij zijn extra alert op wondjes en andere afwijkingen.

Gewicht

De diabetesverpleegkundige zal bij ieder bezoek wegen. Overgewicht heeft invloed op diabetes en kan op zich ook diabetes veroorzaken. Gewichtsbeheersing is dus belangrijk.

Bloeddruk

De diabetesverpleegkundige zal bij ieder bezoek ook de bloeddruk meten. Het is bekend dat mensen met diabetes gevoelig zijn voor hart- en vaatziekten en een hoge bloeddruk is een eerste indicatie dat er iets niet goed is. Bovendien geeft een hoge bloeddruk aan dat er mogelijk iets mis is met de werking van de nieren, ook een complicatie van diabetes.