Privacy Verklaring

 

Privacy verklaring De Online Diabetes Coach

Deze privacy verklaring is opgesteld naar aanleiding van de invoering van de Privacy-wetgeving (AVG) op 25 mei 2018

Datum 24 mei 2018, Leiden

1. Intro

Op 25 mei 2018 is vanuit Europese regelgeving een nieuwe privacy wet ingetreden. Deze zogenaamde GDPR (General Data Protection Regulation) , in Nederland onder de naam AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), vervangt de eerdere wet uit 1995.

Dit betekent o.a.:

– dat het voor jou duidelijk moet zijn waarom en met welke reden of doel jouw data (je naam en je mailadres) door De Online Diabetes Coach gevraagd c.q. gebruikt worden – dat De Online Diabetes Coach moet kunnen aantonen sinds wanneer jij toestemming hebt gegeven om die data te mogen gebruiken – dat het voor jou duidelijk moet zijn of die data ook door derden gebruikt worden – het voor jou mogelijk is die data te laten verwijderen dan wel aan te laten passen

2. Wie is De Online Diabetes Coach?

De Online Diabetes Coach, hierna DODC genoemd, is opgericht in 2014 en Cobi Rijsdam is de eigenaar. DODC biedt veel content gratis en geautomatiseerd aan. Deze content is van belang voor mensen met diabetes type 2 om zo grip te krijgen op bloedsuikerwaardes.

Gevestigd in Nederland, Schaepmanplein 3, 2314 EJ Leiden. KvK nummer: 61146285.

Deze content wordt bijvoorbeeld online aangeboden voor het mailen van:

• e-books en andere geschreven artikels
• checklists en/of
• video’s en/of
• regelmatige gratis tips en/of
• speciale aanbiedingen van diensten van DODC

Om dat online te kunnen doen is je emailadres en naam nodig. Vaak gebeurt dit automatisch via software van derden, o.a. Autorespond. Dat betekent dat de door jou versterkte gegevens in dat systeem terecht komen zodat ik die online taak goed kan uitvoeren.

Maar er zijn ook andere momenten waarop jouw persoonsgegevens bij DODC bekend zijn en gebruikt kunnen worden.

3. Wanneer worden welke gegevens vastgelegd?

DODC verwerkt enkel gegevens die je zelf verstrekt. Die gegevens worden gebruikt om je zo goed mogelijk te helpen.

Je geeft persoonsgegevens door wanneer je:

• je aanmeldt voor gratis emails met tips voor je leven met diabetes type 2
• een workshop of online trainingen
• een e-book of video downloadt
• informatie aanvraagt

Dit zijn de persoonsgegevens die verwerkt worden:
• voor- en achternaam
• E-mailadres

Dit houd ook in dat jij toestemming geeft om je emailadres te gebruiken voor het toesturen van een downloadlink voor de weggever en het regelmatig tips en informatie sturen in een nieuwsbrief of het doen van aanbiedingen. De toestemming kan jij elk moment ook weer intrekken.

4. Derden partijen voor uitvoering diensten van DODC

Autorespond (zie e-act.com) wordt gebruikt voor:

– het verwerken van je naam en emailgegevens voor het toezenden van mails
– het per mail bevestiging van aanmeldingen of inschrijving
– andere mails noodzakelijk voor de uitvoering de diensten en programma’s van DODC (aanmaken van een account en/of bijvoorbeeld aanmaken en toezenden nieuwe inloggegevens indien je die hebt voor bijvoorbeeld leerprogramma’s, maar die gegevens bent kwijtgeraakt)
– aanbiedingen of informatie over aanvullende diensten van DODC, per mail

Leadpages (email software / zie leadpages.net)

Leadpages wordt net als Autorespond ook gebruikt om met name emailadressen te kunnen ontvangen en gebruiken om content te versturen.

Webinars Voor het kunnen meedoen met webinars (online presentaties) worden gegevens gebruikt om toegang te verschaffen tot het webinar.

Financiële administratie

Verder worden (zakelijke) gegevens verstrekt aan mijn boekhouder (denk aan verkoop- en inkoopfacturen) – Dhr. Fred Brokaar, CijferMeester, gevestigd te Leiden, Kenauweg 14 Voerendaal ten behoeve van de financiële administratie voor de belastingdienst.

Al deze partijen zijn zelf niet gemachtigd op eigen initiatief dergelijke gegevens te mogen gebruiken voor eigen zakelijke of privé doeleinden en zelf verantwoordelijk voor de persoonsgegevensbescherming conform AVG. Ik verstrek jouw persoonsgegevens niet aan andere derden, tenzij op jouw verzoek en met jouw nadrukkelijke toestemming.

5. Diensten/producten gekocht bij DODC?

Wanneer je een (betalende) klant bent geworden van DODC, ontvang je ook het mijn wekelijkse informatieve email. Hiervoor kun je je simpel uitschrijven via de knop Afmelden, onder aan de email.

6. Hoe lang worden je gegevens bewaard?

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor die gegevens verzameld worden.

Bijvoorbeeld: ontvang jij de wekelijkse email dan worden die gegevens net zo lang bewaard zolang die wekelijkse emails verzonden worden en jij zelf ingeschreven blijft. Uitschrijven kan op elk moment en bij elk email, waarna je gegevens verwijderd worden uit de systemen die nodig waren voor die wekelijkse email.

Financiële administratie. Voor gegevens met betrekking tot facturen geldt als bewaartermijn: zolang als wettelijk gezien (bewaarplicht) door de belastingdienst verplicht gesteld wordt. geldende termijnen bewaarplicht belastingdienst

7. Inzage

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking volledig in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Hiervoor heb ik wel jouw schriftelijke en expliciete goedkeuring nodig. Stuur dan een gespecificeerd verzoek naar jrijsdam1@hotmail.com.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij op via jrijsdam1@hotmail.com.